grupaa1.jpg

Osoba posiadająca grupę krwi A charakteryzuje się doskonała współpraca z innymi, wykazuje samokontrolę, jest przyzwoita. Jest to osoba sprytna, wrażliwa, zręczna. Są zazwyczaj domatorami, mało agresywni

Zawody, które dają im satysfakcję to te, w których mogą pracować według własnego rytmu, zaliczamy tu zawody artystyczne, literackie, muzyczne, rzemieślnicze.

Comments are closed.