grupa-ab.jpg

 

Pomiędzy poszczególnymi grupami krwi a psychiką ludzką istnieją ścisłe związki.

Grupa AB jest połączeniem skrajnej, wrażliwej grupy A z bardzo zrównoważoną i skoncentrowaną grupą B. Osoby posiadające grupę krwi AB w określonych momentach nastawione są introwertycznie, często są to cholerycy. Są odpowiedzialni, nieprzewidywalni i kapryśni.

Osobnik z grupą krwi AB zazwyczaj wykonuje następujące zawody: inżynier, chemik elektryk, handlowiec

Ludzie z grupą krwi AB bardzo często zmieniają zawody, uważani są za najbardziej urzekających oraz interesujących z grup krwi, a ich wrodzona charyzma często pro­wadzi do zawodów sercowych.

Comments are closed.