grupab1.jpg

 

Pomiędzy poszczególnymi grupami krwi a psychiką ludzką istnieją ścisłe związki.

Osoba posiadająca grupę krwi B charakteryzuje się elastycznością, są twórcze, charakteryzują się myśleniem pragmatycznym, są ściśle zorientowane na rozwiązywanie problemów.

Dla grupy B ważne jest życie w harmonii, praca, ćwiczenia i stosowanie zrównoważonej diety. Osoby z grupą krwi B łatwiej wiążą się z różnymi typami osobowości, ponieważ poprzez naturę genetyczną znajdują się w większej harmonii i w ten sposób czują mniejszą skłonność do wyzwań i konfrontacji. Osoby z grupą B są bardziej nastawione na rozumienie innych. Ludzi z grupą krwi B spotkać można najczęściej na stanowiskach kierowniczych.

Osoby z tą grupą krwi wykonują zawody tj.: handlowiec, bankowiec, zawody literackie. Osoby posiadające grupę krwi B, przy wybieraniu dyscypliny sportowej decyduje się na lekką atletykę, tenis stołowy, pływanie czy gimnastykę.

Comments are closed.